Fristad Fasad & Bläster grundades 1996 av företagets nuvarande VD; Per-Anders Johansson. År 2002 ombildades firman till ett aktiebolag.

Verksamheten var från början inriktad mot blästring av putsfasader, men kom snart att omfatta alla slags murning och puts vid såväl ny- som ombyggnationer. Vi jobbar i första hand i Fristad och Borås med omnejd. Men även Ulricehamn och Göteborg, hela Västra Götaland.

Året vi startade, arbetade vi med tilläggsisolering och puts, som även därefter har varit en betydande del av verksamheten. Alltsedan dess har emellertid även stationär blästring samt industrilackering kommit att bli ett område där vi kan hävda oss väl. Vi fungerar nu även som en trygg och säker ”back up” för både stora och små byggföretag som är i akut behov av murarhjälp. Vi bistår även med resurser såsom maskiner och byggnadsställningar, om så skulle behövas, vilket underlättar för våra kunder.

Som helhetsleverantör inom all slags renovering av fasad, behöver du inte längre ha kontakt med en massa olika leverantörer, nischade för ett specifikt ändamål. Behöver du hjälp i eller runt Borås? Det räcker att anlita oss, så gör vi hela jobbet!

Kontakta oss